{:ru}Частые забастовки, имевшие место с февраля по июнь минувшего года, чуть не разорили авиаперевозчика Эйрфранс: потери компании составили 335 миллионов у.е. Кроме того, на финансовом положении а/к негативно сказались новые стандарты бухучета.

Уточним: персонал перевозчика бастовал по инициативе профсоюзов. Требования не новы – увеличение заработной платы на 6% (в компании соглашались лишь на 1%), а также надбавки пилотам за личные заслуги. Примечательно, что размер зарплаты персоналу зафиксировался на уровне 2011 года.

Сообщается, что прибыль перевозчика составила во 2 квартале текущего года всего 109 000 000 евро.

Интересно, что число воздушных путешественников, желающих воспользоваться услугами авиаперевозчика, за это время только возросло. Прирост составил 0,8%, то есть на самолетах AirFrance отправились в полет 26 000 000 пассажиров.

Читайте также:  🌷🌞🍓МАЙСКИЙ ТУР: БРИЛЛИАНТЫ + РОМАНТИКА + ШОКОЛАД!❤🌞🌷

Прошедшие забастовки вызвали некоторый резонанс: так, руководитель перевозчика Жанейяк составил в апреле план, согласно которому за 4 года зарплаты сотрудников должны вырасти на 7%. Однако его инициатива не нашла поддержки, и руководитель а/к покинул свой пост.

Для справки: Air France – французский авиаперевозчик, приступивший к полетам в 1933 году. Слияние с компанией KLM произошло в 2004 году. Сегодня компания осуществляет перелеты по примерно 200 направлениям.{:}{:uk}Часті страйки, що мали місце з лютого по червень минулого року, мало не розорили авіаперевізника Ейрфранс: втрати компанії склали 335 мільйонів у.о. Крім того, на фінансовий стан а / к негативно позначилися нові стандарти бухобліку.

Уточнимо: персонал перевізника бастував з ініціативи профспілок. Вимоги не нові — збільшення заробітної плати на 6% (в компанії погоджувалися лише на 1%), а також надбавки пілотам за особисті заслуги. Примітно, що розмір зарплати персоналу зафіксувався на рівні 2011 року.

Читайте также:  Лежачие коллаборационистки

Повідомляється, що прибуток перевізника склала в 2 кварталі поточного року всього 109 000 000 євро.

Цікаво, що число повітряних мандрівників, які бажають скористатися послугами авіаперевізника, за цей час тільки зросла. Приріст склав 0,8%, тобто на літаках AirFrance вирушили в політ 26 000 000 пасажирів.

Минулі страйки викликали деякий резонанс: так, керівник перевізника Жанейяк склав в квітні план, згідно з яким за 4 роки зарплати співробітників повинні вирости на 7%. Однак його ініціатива не знайшла підтримки, і керівник а / к покинув свій пост.

Для довідки: Air France — французький авіаперевізник, що приступив до польотів в 1933 році. Злиття з компанією KLM відбулося в 2004 році. Сьогодні компанія здійснює перельоти по приблизно 200 напрямках.{:}